HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
PLASTYFIKATOR DO
BETONÓW

BETOFLEX

BETOFLEX

I ZAPRAW
CERAMICZNYCH
Pojemność:

1l, 5l

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETAMAN BETOFLEX

Nowoczesny plastyfikator do betonów i zapraw cementowych

  • przyspieszający
  • uplastycznia oraz napowietrza beton
  • poprawia właściwości technologiczne betonu
  • w okresie zimowym umożliwia prowadzenie robót do temp. -8 °C

Plastyfikator BetoFlex P zastępuje wapno w zaprawach cementowych oraz uplastycznia mieszankę betonową. Polecany jest również do posadzek, wylewek przy ogrzewaniu podłogowym oraz do produkcji kostki brukowej i galanteri betonowej.

Uplastycznia i łagodnie napowietrza zaprawę cementową i mieszankę betonową nie powoduje korozji zbrojenia zwiększa wytrzymałość końcową, wodoszczelność i mrozo-odporność stwardniałego betonu, zmniejsza nasiąkliwość.