HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
MASA
ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

SZPACHLA FLEX

SZPACHLA FLEX

ZBROJONA
WŁÓKNEM
Pojemność:

1kg, 3kg

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

Szpachla Dekarska jest plastyczną masą bitumiczną w postaci pasty, wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym. Zawiera włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża, w trakcie padającego deszczu, przylega nawet pod wodą oraz może być stosowana w styczności ze styropianem. Powłoka powstała ze Szpachli Dekarskiej jest wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża, wodoodporna. Wykazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych kwasów i zasad oraz agresywnych substancji zawartych w oparach atmosferycznych ziemi. Nie wymaga gruntowania

Masa Asfaltowa Szpachla Dekarska jest stosowana przede wszystkim do konserwacji pokryć dachowych wykonanych z pap asfaltowych.
Przykładowe miejsca zastosowań:
• awaryjne naprawy uszkodzeń i przecieków nawet w trakcie trwających opadów deszczu (kominy, rynny, pokrycia bitumiczne, parapety itd.)
• do napraw uszkodzeń i wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków itp.)
• uszczelnień wszelkich przepustów pod konstrukcje budowlane

Prace naprawcze:
Należy oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolice, usunąć piasek, liście, rdzę i inne elementy nie związane trwale z podłożem. Masę uszczelniającą należy nakładać przy pomocy szpachli, wypełniając uszkodzone lub przeciekające miejsca powłoką o grubości od 2 do 5 mm (w przypadku konieczności uzyskania grubszej warstwy, szpachlę należy nakładać kilkukrotnie). Przy podłożach wilgotnych i mokrych produkt należy wcierać w podłoże wolnymi ruchami celem aktywacji związków chemicznych poprawiających przyczepność do mokrych podłoży.
Wykonywanie uszczelnień bezszwowych:
Wszystkie kąty i naroża należy wyoblić wykonując fasetę. Podłoża pylące zagruntować roztworem do gruntowania aby zwiększyć jego przyczepność. (Należy pamiętać, że w trakcie prac podłoże nie może mieć pogorszonej przyczepności: oszronienie, oblodzenie itd. oraz nie może zawierać elementów trwale nie związanych z podłożem). Po wyschnięciu roztworu gruntującego masę należy nakładać metalową pacą, starając się zachować jednakową grubość. Jednorazowo nakładać powłokę o grubości od 2 do 3 mm. Korzystniej jest nakładać kilka warstw cieńszych niż jedną grubszą, dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze. Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach nakładać dwie cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozpuszczalnika z całej grubości warstwy.

Grubość pojedynczej warstwy 2 do 5mm, zalecane ~2mm
Czas schnięcia warstwy pyłosuchość po 3-5 godzinach
suchość właściwa 3-5 dni
Ilość warstw do napraw: 1-4
dla powłok bezszwowych: 2-4
Zużycie około 1,2 kg/m² (przy grubości warstwy 1mm)
Temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowanie: od +5°C do +35°C.
W kontakcie ze styropianem +25°C
Metoda nakładania szpachla, paca, kielnia
Czyszczenie narzędzi Rozpuszczalnik organiczny

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +3°C do +35°C. Produkt nie jest wrażliwy na ujemne temperatury. Okres przydatności do użycia to 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.