HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
SPECJALISTYCZNA
DEKARSKA

ŻYWICA FLEX

ŻYWICA FLEX

USZCZELNIA
POD WODĄ
Pojemność:

300 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

DEKARSKA WODA STOP– nowoczesna żywiczna masa uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności do podłoży metalowych, betonowych, kamiennych, drewna, szkła i powłok malarskich. Pozwala na aplikację pod wodą oraz w czasie intensywnych opadów, co umożliwia natychmiastową reperację uszkodzonych, przeciekających

elementów. Jest trwale plastyczna, co umożliwia dokonywanie korekt na łączonych elementach oraz zabezpiecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy elementów składowych konstrukcji dachu.

Brak spływalności umożliwia uszczelnianie pionowe w temp. do +80°C. Spoina po utwardzeniu może być malowana, jest odporna na działanie wody oraz promieniowanie UV. Przy długotrwałym kontakcie z wodą i pod

wpływem warunków atmosferycznych uszczelnienie może zmlecznieć, co nie wpływa na jakość uszczelnienia. Nie należy stosować jako fugi dekoracyjne przy kafelkowaniu.

przeznaczony jest do uszczelniania elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włazów; miejsc przebić przez dachy i taras, napraw dachów pokrytych papą bitumiczną. Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych. Wykonywania połączeń blach falistych i trapezowych, płyt azbestowocementowych i płyt bitumicznych oraz połączeń między elementami fundamentów ścian i piwnic czy wypełniania szczelin dylatacyjnych dachów.

Odporność termiczna: od -20°C do +90°C.
Temperatura stosowania i przechowywania: od +5°C do +35°C.
Czas obrabialności: ok. 1 godz.
Wydajność: z 1 kartusza 300ml uzyskuje się ok.18mb. spoiny o wymiarach 4x4mm.

powierzchnia, na którą ma być zastosowany uszczelniacz powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane,
drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a
następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia. Zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. Obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Nałożony uszczelniacz można wygładzać szpachelką zamoczoną w roztworze mydła. Należy
stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.