HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
IMPREGNAT DO DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO

DREWNOFLEX

DREWNOFLEX

SUPERWYDAJNY
PEŁNA OCHRONA DREWNA
Pojemność:

1kg, 5kg

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

Drewnoflex
Impregnat do drewna konstrukcyjnego
Koncentrat 1:9

Produkt jest przeznaczony do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego, więźby, płotów oraz innych elementów drewnianych, zarówno na zewnątrz – narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak też i wewnątrz pomieszczeń. Produkt chroni przed działaniem owadów i grzybów domowych powodujących głęboki rozkład drewna. Produkt nie posiada funkcji dekoracyjnej. Polecany jako podkład pod impregnaty dekoracyjne, lakiery oraz lakierobejce. Produkt do stosowania profesjonalnego i przemysłowego.

Preparat przygotowuje się do użycia poprzez sporządzenie 10% roztworu wodnego (1l środka należy dokładnie rozpuścić w 9l wody, dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się preparatu). Nanosić preparat na drewno poprzez min. dwukrotne malowanie pędzlem lub poprzez natrysk. Wilgotność drewna powinna wynosić ok. 25%. Po zaimpregnowaniu drewno należy chronić przed dostępem wody przez okres minimum 72 godzin od momentu impregnacji. W przypadku stosowania produktu w pomieszczeniu zamkniętym, przed oddaniem go do użytku, należy je wywietrzyć, aż do utraty zapachu (72 godz.). Uwaga! Barwnik może ulec wypłukaniu, nie oznacza to utraty właściwości biobójczych. Narządzie po pracy umyć wodą. Zużycie (przy dwukrotnym malowaniu): – 80 g koncentratu/m2 powierzchni narażonej na wymywanie (3 klasa użytkowania), zabezpieczenie przeciw grzybom domowym, owadom, – 60 g koncentratu/m2 powierzchni nie narażonej na wymywanie (1 klasa użytkowania), zabezpieczenie przeciw owadom.
Wydajność opakowania dla jednokrotnego krycia: do 25 m2 – drewno narażone na wymywanie, do 33 m2 – drewno nienarażone na wymywanie.
Zawiera substancje czynne Fenoksykarb- 0,01/100g produktu; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina – 2,4g/100g produktu; Propikonazol (PN)- 1g/100g produktu.
Postać produktu- ciecz. Pozwolenie nr 3207/07 na obrót produktem biobójczym.

Preparat przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużyty i odpadowy produkt, opakowanie oraz odpady opakowaniowe przekazać uprawnionym służbom – do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów. Znak rodzaju materiału wytłoczony na opakowaniu (HDPE).