HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
EMULSJA AKRYLOWA
BIAŁA

FARBAFLEX

FARBAFLEX

DO ZASTOSOWAŃ WEWTĄTRZ
DOSKONALE KRYJĄCA
Pojemność:

3l, 5l, 10l

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

FARBA FLEX to ekologiczny wyrób o wysokiej jakości, wyprodukowany według nowoczesnej technologii. Tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych. Doskonale kryje nadając malowanemu podłożu matowy wygląd. Farba jest przepuszczalna dla par i gazów, co umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”. FARBA FLEX może być stosowana na wszelkiego typu podłoża mineralne jako warstwa dekoracyjna.

FARBA FLEX wymaga podłoża mocno związanego, suchego, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam oraz oczyszczonego ze starych łuszczących się powłok malarskich. W przypadku problemów z tłustymi plamami oraz stwierdzenia potrzeby wzmocnienia, a tym samym redukcji chłonności podłoża należy zastosować preparat gruntujący GRUNTOFLEX. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi należy dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi umyć wodą z dodatkiem detergentu. UWAGA! Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają około 4 tygodni okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malowanie zbyt słabego podłoża może spowodować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby.

Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). FARBA FLEX może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), jednak do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną (ok. 0,05-0,1 litra wody na 1 litr farby); w szczególności na powierzchniach o znacznej porowatości. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest minimum 2-krotne malowanie. Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin przy zachowaniu standardowych warunków (przy 20o C i 60% wilgotności powietrza). UWAGA! Zalecamy następujące rodzaje wałków: flock, welur, wełniany.

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk
Rozcieńczalnik: H2O
Ilość warstw: 2-3
Wydajność (1 warstwa): 6-8

Farbę należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temperatury +5oC do +35oC (dotyczy również temperatury podłoża) oraz czystych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed przemrożeniem! Data ważności na opakowaniu.