HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
ŚRODEK GRZBOBÓJCZY
ANTY-GRZYB 2

GRZYBOFLEX

GRZYBOFLEX

SKUTECZNIE ZWALCZA GRZYBY
NAJLEPSZY DO USUWANIA PLEŚNI
NIE ZAWIERA CHLORU
Pojemność:

1l, 5l

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETAM GRZYBOFLEX

Środek grzybobójczy ANTY-GRZYB 2

Środek do oczyszczania i ochrony ścian przed rozwojem grzybów i pleśni.
– nie zawiera chloru
– skutecznie usuwa grzyby oraz pleśń
– zabezpiecza ściany przed porastaniem
– bezzapachowy

Produkt przeznaczony do zwalczania i usuwania grzybów pleśniowych z powierzchni takich jak mury, tynki, fugi, kamień naturalny. Do konserwacji i dezynfekcji tych powierzchni przed porastaniem grzybami pleśniowymi. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków domowych i użyteczności publicznej.
Postać produktu: ciecz

Produkt gotowy do użytku, nie należy go rozcieńczać. Czyszczona powierzchnia powinna być sucha i wstępnie oczyszczona szczotką. Na tak przygotowaną powierzchnię nanieść obficie płyn. Po 24 godzinach od zastosowania usunąć resztki grzybni i ponownie nanieść płyn. Po zastosowaniu produktu zaleca się wietrzenie pomieszczenia przez okres 2 godzin. Narzędzia po pracy umyć wodą z detergentem. UWAGA! Zawsze należy usunąć przyczynę zagrzybienia.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed nasłonecznieniem i mrozem. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opróżnione z resztek produktu opakowania dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Opakowania zanieczyszczone resztkami produktu potraktować tak, jak sam produkt.

Całkowita ilość gotowego do użycia roztworu nie powinna być mniejsza niż 200 ml/m2.