HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
PLASTYFIKATOR
ZAPRAW BUDOWLANYCH

WAPNOFLEX

WAPNOFLEX

UPLASTYCZNIA ZAPRAWY
REDUKUJE WYKWITY
DO MUROWANIA I TYNKOWANIA
Pojemność:

5l

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETMAN WAPNOFLEX

Plastyfikator zapraw budowlanych

  • uplastycznia zaprawy
  • redukuje wykwity
  • do murowania u tynkowania
  • zwiększa napowietrzenie zaprawy, przez co staje się ona bardziej szczelna i elastyczna
  • zmniejsza skurcze tynku, co eliminuje siatki pęknięć na powierzchni
  • w temperaturach dodatnich
  • przed użyciem wymieszać
  • 0,2% – 0,4% do masy cementu (optymalnie: 0,25%)