HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana | KOTWA-FIX
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
SŁUPY, WSPORNIKI
BRAMY, BALUSTRADY

KOTWA-FIX FLEX

KOTWA-FIX FLEX

SPECJALISTYCZNA
CHEMICZNA
Pojemność:

165 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

KOTWA FIX FLEX 165 ml PESF
Kotwa poliestrowa bez styrenu przeznaczona jest do mocowania prętów gwintowanych w podłożach murowych i betonie niezarysowanym. Idealnie nadaje się do montażu balustrad, wsporników, filarów, regałów, słupków ogrodzeniowych, kinkietów, markiz, bram, anten satelitarnych, umywalek w betonie, kamieniu, cegłach ceramicznych pełnych, perforowanych, silikonach, czy betonie komórkowym.

Dla podłoży murowych pełnych:
1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Oczyścić czterokrotnie otwór za pomocą użycia ręcznej pompki oraz wyciora.
3. Wypełnić żywicą ⅔ głębokości otworu, rozpoczynając od dna otworu i powoli idąc ku górze.
4. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nakręcić dyszę mieszającą.
5. Rozpoczynając aplikację, początkową część żywicy odrzucić, aż do uzyskania jednorodnego koloru mieszanki.
6. Kotwiony pręt gwintowany osadzić ruchem obrotowym centrycznie w otworze.
7. Usunąć nadmiar żywicy, która wypłynęła na powierzchnię i odczekać do czasu całkowitego związania żywicy.
8. Przyłożyć mocowany element i dokręcić nakrętką.

Dla materiałów poryzowanych:
1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Oczyścić czterokrotnie otwór za pomocą użycia ręcznej pompki oraz wyciora.
3. Wypełnić żywicą całą tuleję siatkową.
4. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nakręcić dyszę mieszającą.
5. Rozpoczynając aplikację, początkową część żywicy odrzucić, aż do uzyskania jednorodnego koloru mieszanki.
6. Kotwiony pręt gwintowany osadzić ruchem obrotowym centrycznie w otworze.
7. Usunąć nadmiar żywicy, która wypłynęła na powierzchnię i odczekać do czasu całkowitego związania żywicy.
8. Przyłożyć mocowany element i dokręcić nakrętką.

Data ważności i numer serii – patrz nadruk na opakowaniu.\
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5 st. C do +25 st. C.

Uwaga! Zawiera: nadtlenek dibenzoilowy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć skórę po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć opinii lekarza.