HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
WODOODPORNY KLEJ
DO DREWNA

KLEJOFLEX

KLEJOFLEX

MOCNA SIŁA WIĄZANIA
DO KAŻDEGO RODZAJU DREWNA
Pojemność:

250g, 500g, 1kg

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

KLEJOFLEX wodoodporny klej do drewna

Wodoodporny klej do drewna, spełniający wymagania normy D3 (EN204). Przeznaczony do sklejania drewna, fornitu, płyt wiórowych, pilśniowych, materiałów drewnopodobnych oraz kartonu i papieru.

Nie stosować kleju w temp. poniżej 5°C. Czas odlepu wynosi 2,5-5 minut, czas otwarty pracy do 3 minut, czas wstępnego klejenia 2-4 godziny. Pełną wytrzymałość spoiny uzyskujemy po 24 godzinach.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i zaciemnionym miejscu w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem.
Data ważności podana na opakowaniu.
Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego.
Zawiera C(M)IT/MIT (3:1).Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.