HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
KLEJ
UNIWERSALNY

POLIMEROFLEX

POLIMEROFLEX

PARKIET, STYROPIAN
CERAMIKA, SZKŁO
Pojemność:

225ml, 400ml, 900ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

POLIMEROFLEX klej uniwersalny

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być: suche, mocne,równe, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Klej nanosimy cienką warstwą na obie powierzchnie. Powierzchnie odstawiamy na 40-60 sekund do przeschnięcia, a następnie mocno do siebie dociskamy. Wskazane jest dociśnięcie powierzchni na parę minut. W razie potrzeby klej można rozcieńczać rozcieńczalnikiem spirytusowym. Pomieszczenia powinny być wentylowane.
Czas schnięcia spoiny: od 15-60 minut.
Pełna wytrzymałość spoiny: po 24h.
Temp. stosowania i przechowywania: od 5 do +25oC. Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji.
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym,
Oryginalnym opakowaniu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Zawiera: alkohol etylowy.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności Zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/i skrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.