HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
DO STYROPIANU
MONTAŻOWY

KLEJ-FIX FLEX

KLEJ-FIX FLEX

SPECJALISTYCZNY
WODNY
Pojemność:

300 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

KLEJ DO STYROPIANU, KASETONÓW ORAZ EKRANÓW ZAGRZEJNIKOWYCH
Klej StyroFlex jest uniwersalnym, gotowym do użycia klejem w formie pasty. Stosowany jest do przyklejania kasetonów, ekranów zagrzejnikowych oraz płyt styropianowych do podłoży betonowych, gipsowych. Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.

Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Podłoże Powinno być suche i wolne od kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku klejenia kasetonów styropianowych, klej należy nanosić punktowo w kilku miejscach (po ok. 10 gram). Podczas klejenia ekranów zagrzejnikowych, klej nanosimy szpachlą z ząbkami na ok. ½ powierzchni, po czym dociskamy klejone elementy do podłoża.
Przechowywać w temperaturze od 5-25oC.
Data ważności podana na opakowaniu.
Zawiera produkt biobójczy. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.