HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
OBNIŻONA
ROZPRĘŻALNOŚĆ

PIANA HUSAR

PIANA HUSAR

OKNA, DRZWI
Pojemność:

700 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETMAN HUSAR Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa do zastosowań montażowo-
-uszczelniających, wyróżniająca się stabilnością wymiarową, odpornością mechaniczną, regularną strukturą porów, niską wodochłonnością i wysoką izolacyjnością termiczną.

Montaż elementów wykończeniowych z drewna, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), betonu, gipsu, stali, ceramiki budowlanej. Montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, parapetów, progów, bram, rolet. Wypełnianie bruzd i prześwitów w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach). Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej. Uszczelnianie złączy dachowych.

– odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C
– czas schnięcia (pyłosuchość): ok. 8-12 minut
– czas obróbki: 30-40 minut (temp. +23°C i wilgotność > 50%)
– czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna)
– wydajność: 35-45 litrów (w warunkach swobodnego spieniania)
– temperatura pracy (dotyczy powietrza i podłoża): od +5°C do +35°C
Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

1. Podłoże oczyścić z kurzu, tłuszczu i tym podobnych zabrudzeń.
2. Otoczenie miejsca pracy zabezpieczyć papierem lub folią.
3. Minimalna temp. butli +5°C (optymalna +20°C).
4. Elementy cienkościenne zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek stabilizujących.
5. Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsnąć (ok. 20-30 razy).
6. Przestrzeń roboczą zwilżyć wodą.
7. Nakręcić butlę z pianą na pistolet. Pistolet skierować w dół (w bezpiecznym miejscu), nacisnąć kilka razy cyngiel, celem spuszczenia początkowej partii piany, Aż do momentu dokładnego wymieszania się składników piany i ustalenia się ciśnienia w pistolecie.
8. Szczeliny wypełniać w ok. 70%.
9. Piankę stosować do szczelin o maks. szerokości 4 cm i Głębokości 5 cm. W wypadku głębszych szczelin, piankę nakładać warstwami, stosując min. 20 minutowe przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi warstwami. Każdą warstwę po aplikacji zrosić z wierzchu wodą.
10. Po utwardzeniu odciąć nadmiar pianki. Świeżą piankę można usunąć przy pomocy czyścika do pianki.
11. Powierzchnię pianki zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV.

18 miesięcy. Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.