HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
PIANA
NISKOPRĘŻNA

PCV FLEX

PCV FLEX

STOLARKA OTWOROWA
OKNA, DRZWI
Pojemność:

500 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETMAN-FLEX
Jednoskładnikowa, wężykowa piana poliuretanowa, do montażu, uszczelnień i izolacji, zwłaszcza w kombinacji z PCW i tworzywami podobnego typu (poza PE, PP). Wyróżnia się dobrą przyczepnością do gładkich i równych podłoży (szkliwionych, emaliowanych, glazurowanych), kontrolowanym przyrostem, brakiem rozprężalności wtórnej (nie deformuje cienkościennych profili), stabilnością wymiarową, regularną strukturą porów, niską wodochłonnością i wysoką izolacyjnością termiczną.

Montaż materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z PCW, drewna, betonu, gipsu, stali, ceramiki budowlanej. Montaż okien, drzwi, parapetów, progów, bram, rolet. Wypełnianie bruzd i prześwitów w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach). Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej. Uszczelnianie złączy dachowych.

– odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +90°C
– czas schnięcia (pyłosuchość) – ok. 10-15 minut
– czas obróbki: 60 minut (temp. +20°C i wilgotność > 60%), 4 h * (przy temp. 0°C i wilgotności względnej 30%), 10 h * (przy temp. -10°C i wilgotności względnej 20%)
– czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna)
– temperatura pracy (dotyczy powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C
Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

1. Podłoże oczyścić z kurzu, resztek kleju po taśmach ochronnych i tym podobnych zabrudzeń.
2. Następnie bardzo dokładnie i starannie odtłuścić za pomocą dostępnych na rynku środków przeznaczonych do tego celu np. aceton.
3. Dla optymalnej przyczepności piany, powierzchnie gładkie (np. PCW) zaleca się dodatkowo przeszlifować, lekko zszortkować.
4. Otoczenie miejsca pracy zabezpieczyć papierem lub folią.
5. Minimalna temp. Butli +5°C (optymalna +20°C).
6. Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsnąć (ok. 20-30 razy).
7. Przestrzeń roboczą zwilżyć wodą (nie dotyczy warunków pracy przy temperaturze pracy < 0°C).
8. Nakręcić dyszę na zawór. Odwrócić pojemnik zaworem do dołu (prawidłowa pozycja pracy).
9. Szczeliny wypełniać w ok. 60% (70% w przypadku większych szczelin).
10. Piankę stosować do szczelin o maks. szerokości 4 cm i głębokości 5 cm. W wypadku głębszych szczelin, piankę nakładać warstwami, stosując min. 15-25 minutowe przerwy pomiędzy poszczególnymi warstwami. Każdą warstwę po aplikacji zrosić z wierzchu wodą.
11. Po utwardzeniu odciąć nadmiar pianki. Świeżą piankę można usunąć przy pomocy czyścika do pianki.
12. Powierzchnię pianki zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV przy pomocy mas szpachlowych, gładzi lub elastycznych mas uszczelniających.

18 miesięcy. Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.