HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
MONTAŻOWO-
-USZCZELNIAJĄCA

PIANA PLUS

PIANA PLUS

MONTUJE, IZOLUJE
USZCZELNIA
Pojemność:

700 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETMAN-FLEX
PIANKA POLIURETANOWA – MONTUJE – IZOLUJE – USZCZELNIA
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do zastosowań montażowo-uszczelniających, wyróżniająca się stabilnością wymiarową, wysokim przyrostem, jednolitą strkturą porów, niską wodochłonnością i wysoką izolacyjnością termiczną.

Montaż elementów wykończeniowych z drewna, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), betonu, gipsu, stali, ceramiki budowlanej. Montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, parapetów, progów. Wypełnianie bruzd i prześwitów w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach). Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej. Uszczelnianie złączy dachowych.

– struktura komórkowa: w 80% zamknięta
– klasa palności: B3
– odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C
– czas schnięcia (pyłosuchość): ok. 10-15 minut
– czas obróbki: 60 minut (temp. +20°C i wilgotność > 60%), 4 godziny (temp. +5°C i wilgotność 30%)
– czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna)
– wydajność: 30-45 litrów (w warunkach swobodnego spieniania)
– temperatura pracy (dotyczy powietrza i podłoża) od +5°C do +35°C
Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

1. Podłoże oczyścić z kurzu, tłuszczu i tym podobnych zabrudzeń.
2. Otoczenie miejsca pracy zabezpieczyć papierem lub folią.
3. Minimalna temp. Butli +5°C (optymalna +20°C).
4. Elementy cienkościenne zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek stabilizujących.
5. Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsnąć (ok. 20-30 razy).
6. Przestrzeń roboczą zwilżyć wodą (nie dotyczy warunków pracy przy temp. pracy < 0°C).
7. Nakręcić dyszę na zawór. Odwrócić pojemnik zaworem do dołu (prawidłowa pozycja pracy).
8. Szczeliny wypełniać w ok. 50% (lato), 75% (zima).
9. Piankę stosować do szczelin o maks. szerokości 4 cm i głębokości 5 cm. W wypadku głębszych szczelin, piankę nakładać warstwami, stosując min. 20 minutowe przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi warstwami. Każdą warstwę po aplikacji zrosić z wierzchu wodą.
10. Po utwardzeniu odciąć nadmiar pianki. Świeżą piankę można usunąć przy pomocy czyścika do pianki.
11. Powierzchnię pianki zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV przy pomocy uszczelniacza AKRYL FLEX.

18 miesięcy. Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.