HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
PROFEJONALNA
PISTOLETOWA

PIANA FLEX

PIANA FLEX

OBNIŻONA
ROZPRĘŻALNOŚĆ
Pojemność:

700 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETMAN-FLEX
Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa do zastosowań montażowo-uszczelniających, wyróżniająca się stabilnością wymiarową, odpornością mechaniczną, regularną strukturą porów, niską wodochłonnością i wysoką izolacyjnością termiczną.

Montaż elementów wykończeniowych z drewna, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), betonu, gipsu, stali, ceramiki budowlanej. Montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, parapetów, progów, bram, rolet. Wypełnianie bruzd i prześwitów w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach). Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej. Uszczelnianie złączy dachowych.

– odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C
– czas schnięcia (pyłosuchość): ok. 8-12 minut
– czas obróbki: 40 minut (temp. +23°C i wilgotność > 60%)
– czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna)
– wydajność: 35-45 litrów (w warunkach swobodnego spieniania)
– temperatura pracy (dotyczy powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C
Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

1. Podłoże oczyścić z kurzu, tłuszczu i tym podobnych zabrudzeń.
2. Otoczenie miejsca pracy zabezpieczyć papierem lub folią.
3. Minimalna temp. butli +5°C (optymalna +20°C).
4. Elementy cienkościenne zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek stabilizujących.
5. Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsnąć (ok. 20-30 razy).
6. Przestrzeń roboczą zwilżyć wodą.
7. Nakręcić butlę z pianą na pistolet. Pistolet skierować w dół (w bezpiecznym miejscu), nacisnąć kilka razy cyngiel, celem spuszczenia początkowej partii piany, aż do momentu dokładnego wymieszania się składników piany i ustalenia się ciśnienia w pistolecie.
8. Szczeliny wypełniać w ok. 70%.
9. Piankę stosować do szczelin o maks. szerokości 4 cm i głębokości 5 cm. W wypadku głębszych szczelin, piankę nakładać warstwami, stosując min. 20 minutowe przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi warstwami. Każdą warstwę po aplikacji zrosić z wierzchu wodą.
10. Po utwardzeniu odciąć nadmiar pianki. Świeżą piankę można usunąć przy pomocy czyścika do pianki.
11. Powierzchnię pianki zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV przy pomocy uszczelniacza AKRYL FLEX.

18 miesięcy. Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.