HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana
PIANA
NISKOPRĘŻNA

PCV FLEX

PCV FLEX

STOLARKA OTWOROWA
OKNA, DRZWI
Pojemność:

750 ml

HETMAN-FLEX złota polska marka | nowoczesna chemia budowlana

HETMAN-FLEX Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa o obniżonym stopniu rozprężalności, do zastosowań montażowo-uszczelniających, wyróżniająca się kontrolowanym przyrostem, brakiem deformacji montowanych profili, stabilnością wymiarową, regularną strukturą porów, niską wodochłonnością i wysoką izolacyjnością termiczną.

Montaż elementów wykończeniowych z drewna, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), betonu, gipsu, stali, ceramiki budowlanej. Montaż ościeżnic okiennych, drzwiowych, parapetów, progów, bram, rolet. Wypełnianie bruzd i prześwitów w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach, stropodachach). Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej. Uszczelnianie złączy dachowych.

– odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +90°C

–  czas schnięcia (pyłosuchość) – ok. 8-12 minut

–  czas obróbki: 30-40 minut (temp. +23°C i wilgotność > 50%)

–  czas pełnego utwardzenia: 24 godziny (pełna obciążalność mechaniczna)

–   wydajność: 30-45 litrów (w warunkach swobodnego spieniania)

–  temperatura pracy (dotyczy powietrza I podłoża): od +5°C do +35°C

Powyższe parametry są zależne od warunków atmosferycznych, warunków pracy i sposobu aplikacji piany.

  1. Podłoże oczyścić z kurzu, tłuszczu i tym podobnych zabrudzeń.
  2. Otoczenie miejsca pracy zabezpieczyć papierem lub folią.
  3. Minimalna temp. butli +5°C (optymalna +20°C).
  4. Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsnąć

            (ok. 20-30 razy).

  1. Przestrzeń roboczą zwilżyć wodą (nie dotyczy warunków pracy

            przy temp. pracy < 0°C).

  1. Nakręcić butlę z pianą na pistolet. Pistolet skierować w dół (w bezpiecznym miejscu), nacisnąć kilka razy cyngiel, celem spuszczenia początkowej partii piany, aż do momentu dokładnego wymieszania się składników piany i ustalenia się ciśnienia w pistolecie.
  2. Szczeliny wypełniać w ok. 85%.
  3. Piankę stosować do szczelin o maks. szerokości 4 cm i głębokości 5 cm. W wypadku głębszych szczelin, piankę nakładać warstwami, stosując min. 20-minutowe przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi warstwami. Każdą warstwę po aplikacji zrosić z wierzchu wodą.
  4. Po utwardzeniu odciąć nadmiar pianki. Świeżą piankę można usunąć przy pomocy czyścika do pianki.
  5. Powierzchnię pianki zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV przy pomocy uszczelniacza AKRYL FLEX.

18 miesięcy. Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.